Schrif­te­lijke Vragen: Bert’s Animal Verhuur


Indiendatum: 13 dec. 2022

In 2019 heeft de rechter geoordeeld dat Bert’s Animal Verhuur het verhuren van dieren moet staken.[1] Het dierenverhuurbedrijf trekt zich niets aan van de uitspraak van de rechter en verhuurt nog steeds dieren voor feesten, partijen en evenementen. Het bedrijf staat erom bekend maling te hebben aan het welzijn van dieren. Zo neemt zij zeer jonge dieren mee naar evenementen, dwong zij een varken met ernstige symptomen van hittestress te lopen en worden dieren niet volgens de daarvoor geldende regels vervoerd.[2][3] Bert’s Animal Verhuur is ook actief binnen onze gemeentegrenzen. Vorig jaar stond zij zonder de daarvoor benodigde vergunning met een levende kerststal in de Stevenshof. Uit informatie die wij van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals hebben ontvangen blijkt dat Bert’s Animal Verhuur ook dit jaar dieren in Leiden heeft verhuurd aan de hieronder genoemde organisaties:

 • L.S.V. Minerva, 20 april 2022, geitjes, alpaca’s, schaapjes, varkentjes en lammetjes
 • Teddy Kids, 25 maart 2022 en 7 mei 2022 (knuffelfarm[4])
 • Libertas, 7 mei 2022 (knuffelfarm)

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Raat en Delver, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over Bert’s Animal Verhuur.

 1. Kent het college Bert’s Animal Verhuur en is zij bekend met de misstanden rondom dit bedrijf?
 2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het zeer onwenselijk is dat Bert’s Animal Verhuur actief is in de gemeente Leiden?
 3. Is het college ervan op de hoogte dat Bert’s Animal Verhuur binnen de gemeente Leiden dieren verhuurt en specifiek van de hierboven genoemde verhuuractiviteiten?
 4. Is het college bereid om met de organisaties die dieren hebben gehuurd van Bert’s Animals Verhuur een gesprek aan te gaan over de onwenselijkheid hiervan?
 5. Was het nodig om voor de hierboven genoemde activiteiten een vergunning aan te vragen? Zo ja, heeft de gemeente voor deze activiteiten een vergunning verleend?
 6. Is er tijdens de hierboven genoemde activiteiten door een toezichthoudende instantie, gecontroleerd op de naleving van relevante dierenwelzijnswetgeving? Zo ja, wat zijn de bevindingen van deze controles? Zo nee, waarom is er niet gecontroleerd?
 7. Is aan één of meer van de hierboven genoemde organisaties subsidie verleend? Zo ja, ook voor de hierboven genoemde activiteiten?
 8. Kan het college optreden tegen de verhuur van dieren door Bert’s Animal Verhuur in Leiden? Maakt het hierbij uit dat de rechter heeft geoordeeld dat dit bedrijf haar dierenverhuuractiviteiten moet staken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
 9. Indien de verhuuractiviteiten vergunningplichtig zijn, is het dan mogelijk om een vergunning voor de inhuur van dieren van Bert’s Animal Verhuur te weigeren op grond van dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?
 10. Op welke wijze toetst de gemeente bij het verlenen van een vergunning of aan de dierenwelzijnseisen uit landelijke wetgeving wordt voldaan?
 11. De gemeente Leiden ontmoedigt het gebruik van dieren bij evenementen en gaat hierover met vergunningaanvragers het gesprek aan. Is de gemeente met de organisatoren van hierboven genoemde activiteiten - in het geval er sprake was van een vergunningsaanvraag - in gesprek gegaan over waarom de gemeente Leiden een evenement met dieren niet wenselijk vindt?
 12. Is het college bereid om een document op te stellen waarin voorwaarden rondom dierenwelzijn staan, gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving, waar vergunninghouders van evenementen zich aan dienen te houden en deze aan vergunninghouders uit te reiken?
 13. Is het college bereid om haar ontmoedigingsbeleid breder te trekken dan alleen vergunningplichtige evenementen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?


[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5937

[2] https://www.animalstoday.nl/karens-blog-einde-berts-animal-verhuur/

[3] https://nos.nl/artikel/2456108-alpaca-s-geiten-en-schapen-in-beslag-genomen-op-kerstmarkt

[4] https://www.animalverhuur.nl/de-knuffelfarm/

Indiendatum: 13 dec. 2022
Antwoorddatum: 24 jan. 2023

In 2019 heeft de rechter geoordeeld dat Bert’s Animal Verhuur het verhuren van dieren moet staken.[1] Het dierenverhuurbedrijf trekt zich niets aan van de uitspraak van de rechter en verhuurt nog steeds dieren voor feesten, partijen en evenementen. Het bedrijf staat erom bekend maling te hebben aan het welzijn van dieren. Zo neemt zij zeer jonge dieren mee naar evenementen, dwong zij een varken met ernstige symptomen van hittestress te lopen en worden dieren niet volgens de daarvoor geldende regels vervoerd.[2][3] Bert’s Animal Verhuur is ook actief binnen onze gemeentegrenzen. Vorig jaar stond zij zonder de daarvoor benodigde vergunning met een levende kerststal in de Stevenshof. Uit informatie die wij van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals hebben ontvangen blijkt dat Bert’s Animal Verhuur ook dit jaar dieren in Leiden heeft verhuurd aan de hieronder genoemde organisaties:

 • L.S.V. Minerva, 20 april 2022, geitjes, alpaca’s, schaapjes, varkentjes en lammetjes
 • Teddy Kids, 25 maart 2022 en 7 mei 2022 (knuffelfarm[4])
 • Libertas, 7 mei 2022 (knuffelfarm)

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Raat en Delver, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over Bert’s Animal Verhuur.

 1. Kent het college Bert’s Animal Verhuur en is zij bekend met de misstanden rondom dit bedrijf?
  Antwoord:
  Het college was niet bekend met Bert’s Animal Verhuur, maar heeft door een ronde op het internet wel een indruk gekregen.
 2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het zeer onwenselijk is dat Bert’s Animal Verhuur actief is in de gemeente Leiden?
  Antwoord:
  Het college is over het algemeen tegen de inzet van dieren bij evenementen, omdat dit niet ten goede komt van het dierenwelzijn. Echter kan het college dit juridisch gezien niet verbieden. Wel wordt er een sterk ontmoedigingsbeleid gevoerd als er bij een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt aangegeven dat er dieren worden ingezet.
 3. Is het college ervan op de hoogte dat Bert’s Animal Verhuur binnen de gemeente Leiden dieren verhuurt en specifiek van de hierboven genoemde verhuuractiviteiten?
  Antwoord:
  Nee, het college was hier niet van op de hoogte.
 4. Is het college bereid om met de organisaties die dieren hebben gehuurd van Bert’s Animals Verhuur een gesprek aan te gaan over de onwenselijkheid hiervan?
  Antwoord:
  Nee, het college hanteert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van de inzet van dieren bij evenementen en wil het op deze manier bespreekbaar maken bij organisaties. Daarnaast gaat het hier om 3 vergunningsvrije activiteiten die niet het domein van de gemeente raken. De gemeente focust zich namelijk op het publieke domein en niet op het privé domein.
 5. Was het nodig om voor de hierboven genoemde activiteiten een vergunning aan te vragen? Zo ja, heeft de gemeente voor deze activiteiten een vergunning verleend?
  Antwoord:
  Nee, een evenementenvergunning is noodzakelijk als de activiteit in de openbare ruimte plaatsvindt of invloed heeft op de openbare ruimte (bijvoorbeeld geluid).
 6. Is er tijdens de hierboven genoemde activiteiten door een toezichthoudende instantie, gecontroleerd op de naleving van relevante dierenwelzijnswetgeving? Zo ja, wat zijn de bevindingen van deze controles? Zo nee, waarom is er niet gecontroleerd?
  Antwoord:
  Het college heeft geen bevoegdheid om te controleren of te handhaven op de dierenwelzijnswetgeving. Het is bij het college niet bekend of er door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is gecontroleerd. De NVWA bepaalt zelf waar en wanneer er gecontroleerd wordt en handelt bij meldingen of aanwijzingen.
 7. Is aan één of meer van de hierboven genoemde organisaties subsidie verleend? Zo ja, ook voor de hierboven genoemde activiteiten?
  Antwoord:
  Er is noch aan de hierboven genoemde organisaties noch voor de hierboven genoemde activiteiten door de gemeente subsidie verleend.
 8. Kan het college optreden tegen de verhuur van dieren door Bert’s Animal Verhuur in Leiden? Maakt het hierbij uit dat de rechter heeft geoordeeld dat dit bedrijf haar dierenverhuuractiviteiten moet staken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Nee, het college kan niet optreden tegen de verhuur van dieren door Bert’s Animal Verhuur. Dat is aan de NVWA als het om dierenwelzijn gaat en aan de gemeente West Maas en Waal als het om strijdigheid met het bestemmingsplan gaat.
 9. Indien de verhuuractiviteiten vergunningplichtig zijn, is het dan mogelijk om een vergunning voor de inhuur van dieren van Bert’s Animal Verhuur te weigeren op grond van dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord:
  Nee, dat kan het college niet op voorhand doen. De handhaving ligt bij de NVWA. Wel kan het college de NVWA verzoeken te handhaven bij misstanden.
 10. Op welke wijze toetst de gemeente bij het verlenen van een vergunning of aan de dierenwelzijnseisen uit landelijke wetgeving wordt voldaan?
  Antwoord:
  Bij de toetsing van een aanvraag om evenementenvergunning wordt gekeken naar mogelijke verstoring van de openbare orde. Welzijn van dieren is geen belang dat meegenomen mag worden bij de toetsing van een aanvraag evenementenvergunning, aangezien deze belangen al geregeld zijn in de Wet Dieren. De NVWA is de bevoegde instantie om naleving van deze wet te controleren.
 11. De gemeente Leiden ontmoedigt het gebruik van dieren bij evenementen en gaat hierover met vergunningaanvragers het gesprek aan. Is de gemeente met de organisatoren van hierboven genoemde activiteiten - in het geval er sprake was van een vergunningsaanvraag - in gesprek gegaan over waarom de gemeente Leiden een evenement met dieren niet wenselijk vindt?
  Antwoord: Nee, want in deze drie gevallen is geen aanvraag voor een evenementenvergunning gedaan. Het komt meerdere keren per jaar voor dat een organisator van een evenement dieren wenst in te zetten. Door een sterk ontmoedigingsbeleid slaagt het college er goed in om dieren te weren bij evenementen.
 12. Is het college bereid om een document op te stellen waarin voorwaarden rondom dierenwelzijn staan, gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving, waar vergunninghouders van evenementen zich aan dienen te houden en deze aan vergunninghouders uit te reiken?
  Antwoord:
  Het college vindt het opstellen van een document niet zinvol. Het doel van het college is dat er bij evenementen helemaal geen dieren ingezet worden; in gesprekken wordt dit aan aanvragers duidelijk gemaakt. Zie verder het antwoord op vraag 2.
 13. Is het college bereid om haar ontmoedigingsbeleid breder te trekken dan alleen vergunningplichtige evenementen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord:
  Zie antwoord vraag 2.

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5937

[2] https://www.animalstoday.nl/karens-blog-einde-berts-animal-verhuur/

[3] https://nos.nl/artikel/2456108-alpaca-s-geiten-en-schapen-in-beslag-genomen-op-kerstmarkt

[4] https://www.animalverhuur.nl/de-knuffelfarm/