Motie: Aan de slag met lantaarn­groen


9 november 2023

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

Constaterende dat

 • Alle beetjes groen in de stad bijdragen aan een fijnere leefomgeving en helpen om het risico op hittestress en wateroverlast door klimaatverandering te verminderen;
 • In het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen Leven in Leiden’ de ambitie is opgenomen om in elke wijk vergroening mogelijk te maken en de biodiversiteit te bevorderen;
 • Samen aan de Slag hierbij is aangewezen als één van de initiatieven om hier uitvoering aan te geven;

Overwegende dat

 • Het programma ‘Samen aan de Slag’ zich op dit moment beperkt tot:
  • Het aanleggen van geveltuinen
  • Het adopteren van een boomspiegel
  • Het aanleggen van een buurtmoestuin
  • Het aanschaffen van een regenton met korting
  • Het organiseren van een zwerfvuilactie
  • Het adopteren van afvalbakken
 • Inwoners in sommige gevallen op zoek zijn naar verdere mogelijkheden om hun straten te vergroenen, buiten de mogelijkheden die Samen aan de Slag biedt;
 • Groene lantaarnpalen groen kunnen toevoegen op plekken waar geen of weinig ruimte voor vergroening is, zoals op smalle stoepen of op pleinen waar geen ruimte in de bodem is voor bomen;

Verzoekt het college om

 • Een pilot met lantaargroen uit te voeren, waarbij inwoners via Samen aan de Slag de mogelijkheid krijgen een groene lantaarnpaal te beheren;
 • Dit te dekken uit het reeds aan Samen aan de Slag toegewezen budget;
 • De pilot te evalueren en de bevindingen met de raad te delen voor de kaderbrief 2025-2029.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Laura Delver (Partij voor de Dieren)

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

Arie Roest (VVD)

Elianne Wijnands (SVL)

Emma van Bree (GroenLinks)Status

Aangenomen

Voor

Tegen